Організаційні засади

Програму діяльності та склад УРЯДУ ЗМІН визначає Національний форум змін – майданчик постійного діалогу між УРЯДОМ ЗМІН, «Фронтом Змін», іншими політичними партіями, громадськими організаціями, експертами, територіальними громадами.

Діяльність УРЯДУ ЗМІН організована за пріоритетними для розвитку держави напрямками політики. Розробку програмно-аналітичних документів у цих напрямках ведуть Ради напрямків, очолювані координаторами напрямків.

Безпосереднє управління роботою за напрямками здійснюється Координаційною радою у складі координатора Національного форуму змін та координаторів напрямків.

Програмно-аналітичну діяльність УРЯДУ ЗМІН на рівні областей забезпечують Обласні експертні ради, які підпорядковуються Радам напрямків. До складу Обласних експертних рад входять місцеві експерти, представники місцевого самоврядування, журналісти, представники позапарламентських партій.

Національний форум змін (НФЗ)

Функція: майданчик для формулювання та затвердження завдань програмного діалогу між УРЯДОМ ЗМІН, керівними органами партії «Фронт Змін», місцевими організаціями партії, дружніми партіями та громадськими організаціями, мозковими центрами.

Завдання:

 • затверджувати проміжні (консультаційні) та підсумкові програмні документи за напрямками, а також доповіді з окремих питань політики;
 • затверджувати рамкові програмні документи для УРЯДУ ЗМІН.

Учасники:

 • представники Обласних експертних рад;
 • партія «Фронт Змін», інші партії, громадські організації, мозкові центри;
 • координатори напрямків УРЯДУ ЗМІН.

Координаційна рада

Функція: координація програмної роботи в рамках Національного форуму змін.

Завдання:

 • готувати проекти аналітичних, консультаційних та програмних документів для розгляду УРЯДОМ ЗМІН;
 • координувати суспільні консультації (експертні семінари та регіональні слухання);
 • організовувати Збори НФЗ, зокрема - позачергові.

Учасники:

 • координатори напрямків УРЯДУ ЗМІН;
 • залучені експерти;
 • організаційний персонал.

Очолює Координаційну раду лідер Національного форуму змін.

Ради напрямків

Функція: забезпечення постійного публічного діалогу для розробки політик, форми роботи – робочі наради і проектні сесії, експертні семінари та регіональні слухання.

Завдання:

 • моніторинг політик уряду в згаданих напрямках, зокрема через депутатські запити та звернення;
 • розробляти політики в своїх напрямках;
 • формувати позиції Уряду Змін щодо гострих соціально-економічних та політичних питань;
 • організовувати обговорення консультаційних документів експертами;
 • забезпечувати постійний діалог між УРЯДОМ ЗМІН, партією «Фронт Змін» та іншими партіями, експертною спільнотою та суспільством.

Ротація координаторів напрямків

Координатори напрямків обираються/переобираються щорічно Національним форумом змін разом із  рамковим програмним документом (напрацьованим за підсумками роботи за рік),  програмами діяльності за напрямками на рік.

Критерії оцінки роботи координаторів напрямків:

 • кількість та якість підготовлених документів, організованих заходів;
 • програмні документи, схвалені Національним форумом змін;
 • якість моніторингу та аналізу роботи поточного Кабінету Міністрів України;
 • кількість публікацій за результатами діяльності.

Програмна діяльність

Програмна діяльність УРЯДУ ЗМІН здійснюється в річних циклах. Зміст програмної діяльності – громадські консультації у формі експертних семінарів та регіональних слухань.

Програмні документи УРЯДУ ЗМІН:

 • Аналітичні доповіді – предмет розгляду на засіданнях УРЯДУ ЗМІН. Аналітична доповідь може слугувати підставою для ініціювання громадських консультацій;
 • Консультаційні документи - предмет обговорення з експертами та регіональною громадськістю;
 • Рамкові програмні документи (програмна платформа, проект плану змін, план змін) – окреслюють рамки діяльності УРЯДУ ЗМІН та Національного форуму змін.

Форми публічної роботи

 • Щотижневі засідання. УРЯДУ ЗМІН збирається на щотижневі засідання. Завдання щотижневих засідань – моніторинг соціально-економічної ситуації та урядової політики;
 • Щомісячні тематичні (виїзні) засідання. Щомісячно в рамках щотижневих засідань відбувається одне тематичне засідання з актуальних питань політики;
 • Виїзні засідання. За необхідності УРЯДУ ЗМІН збирається на щотижневі засідання в регіонах (у разі надзвичайних ситуацій під час проведення тематичних кампаній у регіонах);
 • Сайт. Основний механізм зворотного зв’язку з громадянами – сайт УРЯДУ ЗМІН. Крім цього, в обов’язки координаторів напрямків входить ведення блогів, відвідування публічних заходів та інша публічна діяльність.