Програмна платформа

«Фронт Змін» – це нова політична сила, яка прагне змінити не тільки обличчя України, а й наповнити конкретним змістом її державність. Для цього ініціюємо створення УРЯДУ ЗМІН, щоби почати широкий суспільний діалог задля оновлення української держави. Щоби українська держава гарантувала право кожної людини своїми талантами і працею забезпечувати належний рівень життя собі та своїй родині, а у співпраці з іншими громадянами та інституціями – творити національне багатство.

Наші цінності

Ми, українці, належимо до великої сім’ї європейських народів. Українська культура, традиції є невід’ємною частиною європейської цивілізації. УРЯД ЗМІН об’єднується заради втілення в Україні європейських цінностей:

 • Свобода – не тільки відповідальність за власний вибір, за свою долю і долю інших людей, а й свобода від страху перед бідністю, хворобами, безпорадністю, почуттям незахищеності.
 • Рівність можливостей для реалізації освітніх, політичних, економічних потреб громадян незалежно від їхньої національності, віросповідання, віку, статі.
 • Справедливість – не тільки у доступі всіх громадян до результатів суспільного розвитку, а й у рівності прав та обов'язків для всіх.
 • Солідарність – спільна діяльність задля спільного блага, відповідальність за слабких та немічних, за самотніх і беззахисних.
 • Толерантність – повага до культурної, релігійної, національної різноманітності, різноманітності політичних поглядів і переконань.

Яку країну ми будуємо

УРЯД ЗМІН прагне, щоб Україна стала країною динамічного, сталого розвитку, в якій хочуть жити і мають перспективи молоді люди, в якій забезпечується гідне життя у старості. Країною справедливості, толерантності й рівних можливостей, в якій кожен має можливість реалізувати свої амбіції і прагнення. В якій кожна дитина має змогу отримати хорошу освіту. В якій заохочується здоровий спосіб життя, створено умови для збереження та зміцнення здоров’я, а у разі хвороби кожен може розраховувати на своєчасну кваліфіковану ефективну медичну допомогу. В якій держава вчасно підтримає людину, аби та не опинилася у злиднях. Ми переконані – Україною пишатимуться її громадяни, якщо ми:

 • Будемо мати право на здоров’я. Обов’язок держави - забезпечити право кожного громадянина на здоров’я. Бюджетне фінансування має забезпечити гарантований рівень і обсяг медичної допомоги. Держава має поширювати знання, вміння та навички управління рівнем та якістю індивідуального здоров’я - як альтернативу хворобам та нездоров’ю.
 • Почуватимемося в безпеці, будемо захищені – перед вуличною злочинністю, корупцією, свавіллям – і буде забезпечена рівність усіх перед законом.
 • Будемо жити комфортно. Держава повинна забезпечити право на комфортність умов перебування у власному помешканні, на роботі, в лікарні чи у школі, право на безпечне та зручне життя у населених пунктах, адже це невід’ємні права сучасної людини.
 • Якісна освіта буде доступною. Держава зобов’язана забезпечити всім громадянам рівні можливості отримати якісну освіту незалежно від місця проживання і матеріальних статків.
 • Відчуватимемо допомогу держави. Держава повинна взяти на себе велику частину відповідальності за добробут своїх громадян. Активна соціальна політика - це не перерозподіл бюджетних коштів на користь незаможних громадян. Це необхідний внесок у процес модернізації країни.
 • Дихатимемо чистим повітрям. Обов’язок держави разом із місцевою владою - мінімізувати забруднення навколишнього середовища. Природоохоронні заходи мають бути неодмінною складовою будь-яких програм розвитку.
 • Будемо господарями власної землі. Держава повинна створити ринок землі та жорстко контролювати операції на ньому, адже земля - це останній національний капітал, який залишився в Україні. Власниками землі мають бути лише громадяни України.
 • Громади будуть сильними та багатими. Обсяг виконавчих функцій та відповідальності органів місцевого самоврядування повинен бути суттєво розширений, дохідна частина місцевих бюджетів - підсилена за рахунок збільшення частки податкової бази, що залишається до використання на території.