Про Комітет партійного контролю

Комітет партійного контролю є контролюючим органом Партії, що діє на підставі Положення про нього, яке затверджується Радою Партії.

Мета діяльності Комітету партійного контролю:

1) у межах, визначених чинним законодавством України, перевірка відповідності дій посадових осіб керівних органів Партії та її організацій, депутатів рад усіх рівнів, обраних за списками Партії, та посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, обраних (призначених) за ініціативою Партії, цьому Статуту, програмним документам та рішенням керівних органів Партії;

2) виявлення та своєчасне реагування на факти порушення партійної дисципліни;

3) недопущення політичної корупції;

4) контроль за прозорістю формування та використання фондів Партії.

Комітет партійного контролю очолює Голова Комітету партійного контролю, який обирається Радою Партії за поданням Лідера Партії строком на п’ять років. Голова Комітету партійного контролю може бути відкликаний з посади Радою Партії за поданням Лідера Партії.