Ідейна платформа Партії "Фронт Змін"

Україна – стародавня країна та молода держава, спадкоємиця Київської Русі і творець сучасної самобутньої культури, що спирається на древню традицію і християнські цінності. Упродовж багатьох поколінь наш народ прагнув самостійної участі у справах світу, мріяв про власну державу, де запанує справедливість й добробут.

Проголошення державності України стало дуже важливим, але лише першим кроком для втілення цієї мрії. Особи, які волею долі стали біля владного керма, не змогли піднестися до рівня державних діячів. Вони не мали ані стратегії розвитку України, ані бажання залучити Громадянина до державного будівництва. Масове зубожіння, грабіжницька приватизація, відчуження між громадянами та зневіра у власних силах підривали державотворчу енергію. Через повсюдну корупцію, невгамовний егоїзм владного прошарку та сваволю можновладців було втрачено живий зв’язок між Державою та Громадянином.

Особистий успіх став можливий лише за умови порушення суспільної моралі та закону. За брак волі, безпорадність й безвідповідальність суспільство заплатило глибоким майновим розшаруванням; поділом за регіональними, мовними та конфесійними ознаками; ганебним рівнем життя. Країну великого інтелектуального, природного, наукового та культурного потенціалу полишають люди.

Слід визнати: ми забули, що це наша держава, що успіх України залежить від кожного з нас. Ми не можемо погодитися із тим, що система організації влади, що обкрадає своїх громадян і нездатна їх захистити, яка розтоптує їхню гідність, обертає проти нас зібрані з нас же податки – це і є та Українська держава про якої прагнули покоління українців.

Україна має стати демократичною, правовою та моральною європейською державою, яка служить своїм громадянам, ефективно захищає національні інтереси, забезпечує справедливий розподіл національного багатства та сприяє реалізації свобод і життєвого потенціалу своїх громадян.

Наші цінності

Упродовж двох десятиліть безчесність, аморальність та непрофесіоналізм ховалися за нашарування вигадливих, але порожніх слів. Ідеологічні настанови перестали відповідати політичним прагненням їхніх носіїв. Старі ідеології заважають Україні в об’єднанні.

Тому ми ставимо за мету об’єднати Громадян країни не на основі котроїсь з ідеологій, а навколо ідеї Спільної Української Справи, справи перетворення України на країну з високим рівнем людського розвитку, країну вільних, освічених, матеріально й духовно багатих Громадян.

Ця Справа має ґрунтуватися на надійному ціннісному підмурку.

Його складають цінності, які пройшли серйозні випробування і стали основою європейської цивілізації:

Людська гідність. Ми виходимо з того, що людська гідність – це особистісне відчуття своїх природних прав, фундамент правосвідомості і водночас – готовність відстоювати себе від несправедливості і сваволі, у тому числі – наказів влади. Протилежність людській гідності – рабська психологія і деспотія.

Права людини, які випливають з людської гідності. Оскільки люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності, права їх є невід’ємними і незалежними від соціального статусу чи походження.

Права людини для нас - перенесення у сферу права християнської ідеї про людину як подобу Божу, і тому тільки наділену правами, які мають стати політичними і соціальними гарантіями.

Свобода. Ми вважаємо, що свобода кожного є необхідною передумовою свободи всіх, джерелом економічного поступу і політичної стабільності.

Верховенство права, яке означає не лише формальну законність, але і справедливість, ґрунтовану на визнанні вищої цінності людської особистості і гарантію найбільш повного її виразу.

Солідарність, яка процесом єднання союзників у досягненні спільної мети і виходить з того, що наші індивідуальні права і свободи пов’язані з правами й свободами інших. Солідарність є необхідним підґрунтям громадянського суспільства, яке твориться Громадянами, свідомими спільної мети і здатними до самоорганізації заради її досягнення.

Відповідальність перед Україною, яка означає, що кожен з нас не може допустити такі дії відносно нашої країни, суспільства місця нашого проживання, які він не бажав би, щоби здійснювалися по відношенню до себе самого. Відповідальність перед Україною означає відповідальність перед родиною, суспільством, пам’яттю поколінь, що пройшли цією землею перед нами і прийдешніми поколіннями, яким ми маємо передати цю країну квітучою і незасміченою. Відстоювання єдності української політичної нації, як спільного набутку Громадян сходу й заходу, різного етнічного походження і віросповідання; плекання української мови за надання гідних можливостей для розвитку інших мов й культур – необхідна складова цієї відповідальності.

Політичні пріоритети

Успіх Спільної Української Справи великою мірою залежить від ефективності держави, яка твориться нами і для нас, а не є апаратом насильства, накинутим нам згори.

Ми бачимо нашу державу європейською, демократичною, правовою, соціально орієнтованою і унітарною. Її ефективність – у здатності створити умови для реалізації свобод і життєвого потенціалу Громадян, захистити кожного з них, консолідувати українські землі й відновити Український суверенітет над всією територією країни.

Така держава будується знизу догори – від Громадянина до громади; від громади до Держави. Держава не втручається у приватне життя Громадянина, але створює йому максимальний простір для вільної ініціативи. Держава відмовляється від наявної корупційної і безвідповідальної системи керування економікою. Вона обмежує втручання в справи економіки галузями, життєво важливими для національної безпеки, підтримкою чесної конкуренції між українськими виробниками, гарантією недоторканості всіх форм власності, захистом українського ринку від найбільш агресивних форм зовнішньої експансії, підтримкою соціальної й екологічної відповідальності приватного сектора. Водночас вона формулює стратегію здійснення Спільної Української Справи, яка має привести країну до найвищого рівня людського розвитку.

Ми збираємося відтворити довіру між громадянами і консолідувати суспільство. Ми ставимо на меті стимулювати приватну ініціативу в бізнесі та забезпечити недоторканість права приватної власності. Як справжній «Фронт змін» ми стимулюватимемо докорінні зміни через впровадження інноваційних рішень в різних сферах суспільного та економічного життя та забезпечимо перехід від сировинного шляху розвитку до «економіки знань».

Принципи побудови Партії

Для здійснення Спільної Української Справи ми створили політичну партію «Фронт Змін». Наша партія об’єднує активних відповідальних громадян, що поділяють нашу мету і цінності, усвідомлюють потребу служіння іншим людям, віддані ідеї Спільної Української Справи. Ми і прийшли в політику, щоб впроваджувати позитивні зміни в житті місцевої громади та країни. Ми відмовляємось лобіювати інтереси тих або інших осіб чи корпорацій, промислових галузей або окремих регіонів.

«Фронт змін» є партією цінностей, для якої влада - інструмент здійснення Спільної Української Справи. Це партія, яка знає, що і як треба для цього робити.

«Фронт Змін» - політична організація, скерована на реалізацію завдань і програми дій, а не

підтримання свого існування в політиці за будь-яку ціну. Ми плануємо власну діяльність і пропонуємо справжній, спрямований на конкретний результат та спільне майбутнє проект, що має покрокову стратегію.

«Фронт змін» є політичною організацією, що побудована на засадах європейської політичної культури. Щоби не повторити долю більшості українських партій, в структурі нашої організації створено механізми запобігання політичній корупції та всеосяжному популізмові.

Наші цінності вимагають дії. Пошанування людської гідності, свободи, верховенства права, прав людини, солідарності, відповідальності та християнських цінностей не може співіснувати з безправ’ям, відчуженням, байдужістю і аморалізмом.

Ми закликаємо до змін:

Україна повинна стати країною, де хочеться жити!